E hanë, 20 Maj 2013
 
 
E hanë, 21 Maj 2012 23:10

Kapecitabin Krka-merr MA nga EMA I përzgjedhur

Shkruar nga 
Vlerësoni këtë artikull
(0 vota)

7 Maj 2012

Agjencia Europiane e Barnave-EMA i ka dhënë Autorizim për Marketing produktit medicinal Capecitabine Krka të prodhuesit Krka nga Sllovenia. Autorizimi për Marketing i është dhënë për fortësitë 150 mg, 300 mg dhe 500 mg.

 

Vendimin për dhënje të Autorizimit për Marketing për Capecitabine Krka, CHMP (Komiteti për Produkte Medicinale Humane) i EMA e ka bazuar në atë se Capecitabine Krka ka kualitet të krahasueshëm dhe është bioekuivalent me Xeloda.

Capecitabine Krka është "bar gjenerik hibrid" dhe përdoret për tretman të disa llojeve të kancerit.

Burimi: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002605/WC500126969.pdf

Lexo 331 herë Modifikuar për herë te fundit më E hanë, 21 Maj 2012 23:24