E mërkurë, 27 Dhe 2017
 
 
Kuti Paralajmëruese për antipsikotikët e klasës së vjetër të barnave pdf Shtyp Email
Renditja e përdoruesit: / 1
DobëtMirë 
Lajme - Farmakovigjilencë
E diel, 15 Qershor 2008 19:00
16 Qershor 2008Food and Drug Administration i ShBA sot ka ushtruar autoritetin e ri sipas Food and Drug Administration Amendments Act of 2007 (FDAAA) për të kërkuar nga fabrikuesit e barnave “konvencionale” antipsikotike, të bëjnë ndryshimet lidhur-me-sigurinë në informatat e preskripcionit, ose të etiketimit, për të paralajmëruar për rritjen e rrezikut nga vdekja të shoqëruar me përdorim jashtë-etiketimi (off-label) të këtyre barnave për të trajtuar probleme biheviorale (të sjelljes) te personat e moshuar me demencion.  
Antipsikotikët konvencionalproklorperazinëAntipsikotikët atipikaripiprazol
haloperidol klozapinë
loksapinë ziprasidon
tioridazinëpaliperidon
molindron risperidon
tiotiksen ketiapinë
pimozid olanzapinë
flufenazinë  
trifluoperazinë  
klorpromazinë  
perfenazinë 
 

Teksti i plotë anglisht: http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2008/NEW01851.html

Share