E premte, 21 Kor 2017
 
 
Banerat
E shtunë, 15 Janar 2011 11:33

Top 10 barnat e reja në SHBA në 2010

XGEVA

Amgen, Inc.

 Klasa farmakologjike: Inhibitor i osteoklasteve (RANKL inhibitor)

Përbërësi(t) aktiv: Denosumab 120 mg/flakon (70 mg/mL); solucion për injeksion SC; pa konservans.

Indikacioni: Prevenca e ngjarjeve të ndërlidhura me skeletin (SRE) në pacientët me metastaza të eshtrave nga tumoret solide. Nuk është prevencë të SRE me mielomë multiple.

Në vazhdim do të gjeni produktet tjera.

 

Publikuar në Lajmet më të reja
E shtunë, 15 Janar 2011 11:33

Top 10 barnat e reja në SHBA në 2010

XGEVA

Amgen, Inc.

 Klasa farmakologjike: Inhibitor i osteoklasteve (RANKL inhibitor)

Përbërësi(t) aktiv: Denosumab 120 mg/flakon (70 mg/mL); solucion për injeksion SC; pa konservans.

Indikacioni: Prevenca e ngjarjeve të ndërlidhura me skeletin (SRE) në pacientët me metastaza të eshtrave nga tumoret solide. Nuk është prevencë të SRE me mielomë multiple.

Në vazhdim do të gjeni produktet tjera.

 

Publikuar në Lajmet më të reja
E shtunë, 15 Janar 2011 11:33

Top 10 barnat e reja në SHBA në 2010

XGEVA

Amgen, Inc.

 Klasa farmakologjike: Inhibitor i osteoklasteve (RANKL inhibitor)

Përbërësi(t) aktiv: Denosumab 120 mg/flakon (70 mg/mL); solucion për injeksion SC; pa konservans.

Indikacioni: Prevenca e ngjarjeve të ndërlidhura me skeletin (SRE) në pacientët me metastaza të eshtrave nga tumoret solide. Nuk është prevencë të SRE me mielomë multiple.

Në vazhdim do të gjeni produktet tjera.

 

Publikuar në Lajmet më të reja
E hanë, 03 Janar 2011 18:07

Actemra-indikacion i zgjeruar

Actemra Washington – FDA ka zgjeruar indikacionin e barit për artrit reumatoid tocilizumab (Actemra) për të inhibuar dhe ngadalësuar dëmtimin struktural të nyjave, përmirësuar funksionin fizikal, dhe për të trajtuar artritin reumatoid e rëndë aktiv në kombinim me metotreksat.
Publikuar në Lajmet më të reja
E hanë, 03 Janar 2011 18:07

Actemra-indikacion i zgjeruar

Actemra Washington – FDA ka zgjeruar indikacionin e barit për artrit reumatoid tocilizumab (Actemra) për të inhibuar dhe ngadalësuar dëmtimin struktural të nyjave, përmirësuar funksionin fizikal, dhe për të trajtuar artritin reumatoid e rëndë aktiv në kombinim me metotreksat.
Publikuar në Lajmet më të reja
E hanë, 03 Janar 2011 18:07

Actemra-indikacion i zgjeruar

Actemra Washington – FDA ka zgjeruar indikacionin e barit për artrit reumatoid tocilizumab (Actemra) për të inhibuar dhe ngadalësuar dëmtimin struktural të nyjave, përmirësuar funksionin fizikal, dhe për të trajtuar artritin reumatoid e rëndë aktiv në kombinim me metotreksat.
Publikuar në Lajmet më të reja