E premte, 21 Kor 2017
 
 
Banerat
krizotinib
krizotinib
 FDA - Krizotinib, një inhibitor kinaze i prodhuar nga Pfizer, është aprovuar në 26 Gusht për tretman të karcinomës së qelizave jo të vogla të mushkërive  lokalisht të avansuar ose metastatike në njerëzit të cilët kanë të shprehur një gjen abnormal të kinazës së limfomës anaplastike (ALK).
Publikuar në Lajmet më të reja
krizotinib
krizotinib
 FDA - Krizotinib, një inhibitor kinaze i prodhuar nga Pfizer, është aprovuar në 26 Gusht për tretman të karcinomës së qelizave jo të vogla të mushkërive  lokalisht të avansuar ose metastatike në njerëzit të cilët kanë të shprehur një gjen abnormal të kinazës së limfomës anaplastike (ALK).
Publikuar në Lajmet më të reja

krizotinib
krizotinib

FDA - Krizotinib, një inhibitor kinaze i prodhuar nga Pfizer, është aprovuar në 26 Gusht për tretman të karcinomës së qelizave jo të vogla të mushkërive lokalisht të avansuar ose metastatike në njerëzit të cilët kanë të shprehur një gjen abnormal të kinazës së limfomës anaplastike (ALK).

 

Publikuar në Lajmet më të reja
E premte, 23 Shtator 2011 19:40

Abirateron-bar oral për kancer prostate

abirateron
abirateron
Një bar oral i ri është lansuar nga Janssen për tretman të kancerit të prostatës.

Abirateron (Zytiga) është i indikuar për përdorim me dozë të ultë të prednizonit ose prednizolonit për tretman të kancerit metastazik rezistent në kastracion të prostatës në burrat e rritur sëmundja e të cilëve ka progreduar ose pas regjimit kimioterapeutik të bazuar në docetaksel. 

Publikuar në Lajmet më të reja
E premte, 23 Shtator 2011 19:40

Abirateron-bar oral për kancer prostate

abirateron
abirateron
Një bar oral i ri është lansuar nga Janssen për tretman të kancerit të prostatës.

Abirateron (Zytiga) është i indikuar për përdorim me dozë të ultë të prednizonit ose prednizolonit për tretman të kancerit metastazik rezistent në kastracion të prostatës në burrat e rritur sëmundja e të cilëve ka progreduar ose pas regjimit kimioterapeutik të bazuar në docetaksel. 

Publikuar në Lajmet më të reja
E premte, 23 Shtator 2011 19:40

Abirateron-bar oral për kancer prostate

abirateron
abirateron
Një bar oral i ri është lansuar nga Janssen për tretman të kancerit të prostatës.

Abirateron (Zytiga) është i indikuar për përdorim me dozë të ultë të prednizonit ose prednizolonit për tretman të kancerit metastazik rezistent në kastracion të prostatës në burrat e rritur sëmundja e të cilëve ka progreduar ose pas regjimit kimioterapeutik të bazuar në docetaksel. 

Publikuar në Lajmet më të reja

Zofran
FDA ka njoftuar profesionistët shëndetësor për rishikimin e sigurisë që është duke vazhduar për Zofran (ondansetron; GlaxSmithKline) për shkak të rrezikut të shtuar për zhvillimin e prolongimit QT, i cili mund të çojë deri te ritmi i zemrës abnormal dhe potencialisht fatal (përfshirë edhe Torsades de pointes). 

Publikuar në Farmakovigjilencë

Zofran
FDA ka njoftuar profesionistët shëndetësor për rishikimin e sigurisë që është duke vazhduar për Zofran (ondansetron; GlaxSmithKline) për shkak të rrezikut të shtuar për zhvillimin e prolongimit QT, i cili mund të çojë deri te ritmi i zemrës abnormal dhe potencialisht fatal (përfshirë edhe Torsades de pointes). 

Publikuar në Farmakovigjilencë

Zofran
FDA ka njoftuar profesionistët shëndetësor për rishikimin e sigurisë që është duke vazhduar për Zofran (ondansetron; GlaxSmithKline) për shkak të rrezikut të shtuar për zhvillimin e prolongimit QT, i cili mund të çojë deri te ritmi i zemrës abnormal dhe potencialisht fatal (përfshirë edhe Torsades de pointes). 

Publikuar në Farmakovigjilencë