E mërkurë, 18 Kor 2012
 
 
E shtunë, 25 Shtator 2010 01:39

Dozimi i paracetamolit-BNFC I përzgjedhur

Shkruar nga 
Vlerësoni këtë artikull
(0 vota)

paracetamol
paracetamol
Përdorimi i lejuar: Nuk është i lejuar përdorimi oral në fëmijët nën moshën 2 vjeçare; dozat për simptoma të rënda nuk janë të lejuara 

Indikacionet dhe doza  

Dhembja; pireksia dhe parehatia 

•Përmes gojës

Neonatët 28-32 javë të moshës postmenstruale: 20 mg/kg si dozë njësore pastaj 10-15 mg/kg çdo 8-12 orë sipas nevojës; max. 30 mg/kg në ditë në doza të ndara

Indikacionet dhe doza  

Dhembja; pireksia dhe parehatia 

•Përmes gojës

Neonatët 28-32 javë të moshës postmenstruale: 20 mg/kg si dozë njësore pastaj 10-15 mg/kg çdo 8-12 orë sipas nevojës; max. 30 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Neonatët mbi 32 javë të moshës postmenstruale: 20 mg/kg si dozë njësore pastaj 10-15 mg/kg çdo 6-8 orë sipas nevojës; max. 60 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 1-3 muajsh 30-60 mg çdo 8 orë sipas nevojës 

Fëmijët 3-12 muajsh 60-120 mg çdo 4-6 orë (max. 4 doza në 24 orë) 

Fëmijët 1-6 vjeç 120-250 mg çdo 4-6 orë (max. 4 doza në 24 orë) 

Fëmijët 6-12 vjeç 250-500 mg çdo 4-6 orë (max. 4 doza në 24 orë) 

Fëmijët 12-18 vjeç 500 mg çdo 4-6 orë 

•Përmes rektumit

Neonatët 28-32 javë të moshës postmenstruale: 20 mg/kg si dozë njësore pastaj 15 mg/kg çdo 12 orë sipas nevojës; max. 30 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Neonatët mbi 32 javë të moshës postmenstruale: 30 mg/kg si dozë njësore pastaj 20 mg/kg çdo 8 orë sipas nevojës; max. 60 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 1-3 muajsh 30-60 mg çdo 8 orë sipas nevojës Fëmijët 3-12 muajsh 60-125 mg çdo 4-6 orë sipas nevojës (max. 4 doza në 24 orë) 

Fëmijët 1-5 vjeç 125-250 mg çdo 4-6 orë sipas nevojës (max. 4 doza në 24 orë) 

Fëmijët 5-12 vjeç 250-500 mg çdo 4-6 orë sipas nevojës (max. 4 doza në 24 orë) 

Fëmijët 12-18 vjeç 500 mg çdo 4-6 orë 

 

•Me infuzion intravenoz gjatë 15 minutave

 

Neonatët 7.5 mg/kg çdo 4-6 orë; max. 30 mg/kg në ditë 

Fëmijët me peshë trupore nën 10 kg 7.5 mg/kg çdo 4-6 orë; max. 30 mg/kg në ditë 

Fëmijët me peshë trupore 10-50 kg 15 mg/kg çdo 4-6 orë; max. 60 mg/kg në ditë 

Fëmijët me peshë trupore mbi 50 kg 1 g çdo 4-6 orë; max. 4 g në ditë 

 

Dhembja e fortë; pireksia e rëndë 

•Përmes gojës

Fëmijët 1-3 muajsh 20-30 mg/kg si dozë njësore pastaj 15-20 mg/kg çdo 6-8 orë; max. 60 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 3-12 muajsh 20-30 mg/kg si dozë njësore pastaj 15-20 mg/kg çdo 6-8 orë; max. 90 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 1-6 vjeç 20-30 mg/kg si dozë njësore pastaj 15-20 mg/kg çdo 6-8 orë; max. 90 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 6-12 vjeç 20-30 mg/kg (max. 1 g) si dozë njësore pastaj 15-20 mg/kg çdo 6-8 orë; max. 90 mg/kg (max. 4 g) në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 12-18 vjeç 1 g çdo 4-6 orë (max. 4 doza në 24 orë) 

•Përmes rektumit

Fëmijët 1-3 muajsh 30 mg/kg si dozë njësore pastaj 15-20 mg/kg çdo 6-8 orë; max. 60 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 3-12 muajsh 30-40 mg/kg si dozë njësore pastaj 15-20 mg/kg çdo 6-8 orë; max. 90 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 1-6 vjeç 30-40 mg/kg si dozë njësore pastaj 15-20 mg/kg çdo 6-8 orë; max. 90 mg/kg në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 6-12 vjeç 30-40 mg/kg (max. 1 g) si dozë njësore pastaj 15-20 mg/kg çdo 6-8 orë; max. 90 mg/kg (max. 4 g) në ditë në doza të ndara 

Fëmijët 12-18 vjeç 1 g çdo 4-6 orë (max. 4 doza në 24 orë)

Lexo 862 herë Modifikuar për herë te fundit më E shtunë, 25 Shtator 2010 01:43